Kinh Doanh

Thay đổi 2 thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thứ Sáu | 05/09/2014 16:04

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi 2 thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghỉ hưu.

Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã nghỉ hưu.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Nguồn Chinhphu.vn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày