Multimedia

Google tìm kiếm ngày càng xấu xí

Ý Nhiên Thứ Ba | 23/03/2021 12:17

Các kết quả tìm kiếm trên Google đang ngày càng bị quảng cáo độc chiếm. Ảnh: Cash.

Các kết quả tìm kiếm trên Google đang ngày càng bị quảng cáo độc chiếm
Các kết quả tìm kiếm trên Google đang ngày càng bị quảng cáo độc chiếm. Ảnh: Cash.

Các kết quả tìm kiếm trên Google đang ngày càng bị quảng cáo độc chiếm


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày