PMI tháng 8 xuống sát 40 điểm Tin tức

  • 05/09/2021 - 09:27

    PMI tháng 8 xuống sát 40 điểm

    Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) tháng 8/2021 của Việt Nam tiếp tục giảm còn 40,2 điểm so với 45,1 điểm trong tháng 7.