Tài Chính

Gỗ Đức Thành giảm tỉ lệ cổ tức trong 2021 từ 50% về 40%

Hải Bằng Thứ Năm | 10/03/2022 10:17

Năm 2021, chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh trong quý III kéo dài đến quý IV, doanh nghiệp gỗ ghi nhận doanh thu giảm 15,4% xuống 339 tỉ đồng. Ảnh: TL.

Ảnh hưởng nặng của dịch bệnh trong quý III kéo dài đến quý IV đã khiến dự án chia cổ tức của gỗ Đức Thành năm 2021 phải thay đổi.
Năm 2021, chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh trong quý III kéo dài đến quý IV, doanh nghiệp gỗ ghi nhận doanh thu giảm 15,4% xuống 339 tỉ đồng. Ảnh: TL.

Theo tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị Công ty Gỗ Đức Thành trình phương án chia cổ tức năm 2021 tỉ lệ 40% mệnh giá, giảm từ mức 50% xuống. Nguyên nhân Hội đồng quản trị lý giải là lợi nhuận năm 2021 không đủ để chia và phải lấy thêm lợi nhuận các năm trước, nếu giữ mức 50% thì lợi nhuận chưa phân phối để lại cho năm sau còn rất ít.

Trong đó, Gỗ Đức Thành đã tạm ứng đợt 1 với tỉ lệ 20% vào tháng 10 năm trước. 20% còn lại bao gồm 10% tiền mặt và 10% cổ phiếu sẽ được chia sau kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên.

Ảnh: TL.
Năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 94,3 tỉ đồng, tăng 55% so với thực hiện 2021. Ảnh: TL.

Trong năm 2021, chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh trong quý III kéo dài đến quý IV, doanh nghiệp gỗ ghi nhận doanh thu giảm 15,4% xuống 339 tỉ đồng; lãi sau thuế giảm 24% xuống 60,8 tỉ đồng. Năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 94,3 tỉ đồng, tăng 55% so với thực hiện 2021. Tỉ lệ cổ tức duy trì mức 40% tiền mặt.

Qua 2 tháng đầu năm doanh số đạt 2,31 triệu USD, vượt hơn 7% so với kế hoạch và tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, doanh số đơn hàng đã nhận được gần 9 triệu USD, tương đương gần 50% kế hoạch của cả năm 2022 (18,75 triệu USD).

Ảnh: TL.
Qua 2 tháng đầu năm doanh số đạt 2,31 triệu USD, vượt hơn 7% so với kế hoạch và tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: TL.

Công ty đang mở rộng hơn 1.000 m2 diện tích sản xuất nhà máy ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để góp phần tăng năng lực sản xuất lên gần 20% so với hiện tại. Nhờ vậy, doanh thu năm 2022 có thể có sự đột phá. Ngoài ra, Hội đồng quản trị trình phương án bán 259.810 đơn vị trên 310.135 cổ phiếu quỹ cho 4 nhà đầu tư cá nhân với giá 40.000 đồng/cp. 


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày