Tập đoàn SCG và Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn hỗ trợ hệ thống xét nghiệm cho Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu Tin tức