PVcomBank năm 2014 lãi gần 182 tỷ đồng, tín dụng tăng 3%

Thứ Tư | 11/03/2015 15:42

Tổng tài sản của PVcomBank năm 2014 tăng 7,26% lên 108.469,42 tỷ đồng. Tăng trưởng huy động đạt 44,7%.

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

Theo đó, tổng tài sản của PVcomBank năm 2014 tăng 7,26% lên 108.469,42 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng của năm ngoái đạt 3,02%, tăng trưởng huy động đạt 44,7%.

Thu nhập lãi thuần của PVcomBank năm 2014 ghi nhận lỗ gần 495,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 64 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lãi từ hoạt động dịch vụ của PVcomBank năm 2014 đạt 77 tỷ đồng, tăng so với mức 657 triệu đồng của năm 2013. Lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của PVcomBank năm 2014 giảm hơn 83% so với năm trước, còn 34,6 tỷ đồng.

Lãi từ kinh doanh ngoại hối năm 2014 đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác là 1.123,6 tỷ đồng, tăng hơn 600% so với cùng kỳ 2013. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần năm 2014 của PVcomBank lên tới 761,77 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ hơn 26 tỷ đồng của 2013.

Trước dự phòng rủi ro, PVcomBank ghi nhận lãi năm 2014 đạt 129,46 tỷ đồng. Chi phí dự phòng trong kỳ là 47,66 tỷ đồng, gấp gần 8 lần năm 2013.

Trước thuế, PVcomBank ghi nhận lãi 177,12 tỷ đồng trong năm 2014. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của PVcomBank năm 2014 là 181,69 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ năm 2013.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) công ty mẹ PVcomBank năm 2014 là 168 đồng/cổ phiếu.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh PVcomBank hợp nhất 2014 (Nguồn: PVcomBank/Gafin)
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh PVcomBank hợp nhất 2014 (Nguồn: PVcomBank/Gafin)

Nguồn DVO/PVcomBank

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

v