Upcycle Tin tức

  • 31/10/2023 - 21:00

    Xu hướng Upcycle trong ngành F&B

    Tận dụng những thực phẩm bị lãng phí để tạo ra thực phẩm có hương vị và hàm lượng dinh dưỡng mới đang là xu hướng trong ngành F&B.
  • 12/01/2019 - 07:00

    Upcycling nâng tầm đồ cũ

    Mang cuộc đời mới đến cho những sản phẩm cũ hứa hẹn là giải pháp cho nhiều vấn đề về nguyên liệu và năng lượng trong tương lai.