Xe

Tesla gặp hạn

Tesla gặp hạn

Các nhà đầu tư dao động khi những rắc rối tại Tesla liên tiếp nảy sinh.