CEO Tập đoàn AstraZeneca được phong tước Hiệp sĩ tại Vương quốc Anh Tin tức