Công Nghệ

Vì sao phải chuyển mạng giữ nguyên số?

Thứ Sáu | 03/08/2012 10:01

Dự thảo Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình dương (TPP) yêu cầu Việt Nam triển khai dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao trong 5 năm tới.
Với những điều kiện hiện tại của thị trường viễn thông di động Việt Nam, việc thực thi dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số nhằm đáp ứng các lợi ích đặt ra là một nhu cầu cấp thiết cần được thực hiện sớm nhất có thể.

Ngoài ra, việc triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng cho thuê bao cũng là khuyến nghị và yêu cầu của một số tổ chức, hiệp hội viễn thông quốc tế mà Việt Nam là một nước thành viên.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang tham gia đàm phán chương Viễn thông thuộc Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình dương (TPP). Dự thảo của Hiệp định này yêu cầu Việt Nam triển khai dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao trong vòng 5 năm tới. Ngay sau đó cần xem xét triển khai dịch vụ chuyển mạng đối với thuê bao cố định.

Cục Viễn thông cho rằng, xét dưới khía cạnh người sử dụng dịch vụ, với nhiều lợi ích mang lại, đặc biệt là bảo đảm quyền tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, việc triển khai dịch vụ chuyển mạng trong mọi trường hợp đều có thể coi là thành công.

Thêm vào đó, dịch vụ này đưa đến những ảnh hưởng tích cực đối với thị trường viễn thông di động, đặc biệt là thúc đẩy cạnh tranh khi thị trường đi vào bão hòa. Đây là kết quả vốn không thể định lượng rõ ràng nhưng lại rất quan trọng.

Tuy vậy, xét trên góc độ kinh tế, có thể đánh giá sự thành công hay thất bại của dịch vụ chuyển mạng căn cứ vào tỷ lệ (hoặc số lượng) thuê bao chuyển mạng. Tại một số quốc gia, việc chuyển mạng giữa 2G và 3G trong cùng một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng được tính như chuyển mạng.

Do đó, tỷ lệ thuê bao chuyển mạng tại các nước này khá cao (có thể >10% - phần lớn là chuyển giữa 2G và 3G). Với các nước không tính trường hợp chuyển mạng giữa 2G và 3G thì tỷ lệ thuê bao chuyển mạng 2% được coi là thành công về mặt triển khai.

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Australia, Tây Ban Nha và Thụy Điển, dịch vụ chuyển mạng hoạt động rất thành công với tỷ lệ thuê bao chuyển mạng cao (trên 6%) đem lại lợi nhuận đáng kể về kinh tế.

Để thực thi chính sách này thành công, Cục viễn thông cho rằng điều quan trọng nhất là phải lựa chọn được phương án hợp lý cho 3 mô hình: định tuyến cuộc gọi, quản lý cơ sở dữ liệu và quản lý quy trình chuyển mạng.

Trong đó, mô hình quản lý quy trình chuyển mạng có ý nghĩa quan trọng nhất vì liên quan đến quy mô, hình thức và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình thiết lập và vận hành khai thác hệ thống chuyển mạng.

Bên cạnh đó, theo kinh nghiệm của một số quốc gia, để triển khai thành công dịch vụ chuyển mạng còn cần một số yếu tố khác. Thứ nhất là thời gian chuyển mạng (tính từ lúc thuê bao gửi yêu cầu chuyển mạng đến khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp di động mới) càng ngắn càng khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển mạng.

Thứ hai là phí chuyển mạng thu của khách hàng thấp hoặc nhiều trường hợp không thu phí. Thứ ba là việc chuyển mạng không làm thay đổi nhiều thông tin cá nhân của khách hàng.

Cuối cùng là quyết tâm của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hỗ trợ quá trình triển khai cùng với cơ chế chính sách hợp lý, đi kèm công tác quảng bá, tuyên truyền về dịch vụ chuyển mạng tới người dùng được thực hiện tốt.

Nguồn Ict News


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày