Nhịp điều chỉnh mở ra cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỉ trọng cổ phiếu Tin tức