Đường đến niêm yết

Cổ phiếu của Cảng Hải Phòng bị hủy niêm yết bắt buộc

Việt Hà Thứ Ba | 23/08/2022 21:54

Ngày 30/8 tới đây sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của 326,96 triệu cổ phiếu PHP ở sàn HNX. Ảnh: Haiphongport.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.
Ngày 30/8 tới đây sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của 326,96 triệu cổ phiếu PHP ở sàn HNX. Ảnh: Haiphongport.

Cụ thể, ngày 30/8 tới đây sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của 326,96 triệu cổ phiếu PHP ở sàn HNX. Lý do cổ phiếu này bị hủy niêm yết bắt buộc là do báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong 3 năm: 2019, 2020 và 2021, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định. 

Cụ thể, trên báo cáo kiểm toán năm 2021 của Công ty, Đơn vị kiểm toán đã đưa ra 2 cơ sở về ý kiến kiểm toán ngoại trừ. 

 

Đầu tiên,  Đơn vị kiểm toán cho biết tại thời điểm 31/12/2021, Công ty đang ghi nhận tại chỉ tiêu “Tài sản cố định hữu hình” trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container Cảng Chùa Vẽ với tổng nguyên giá 279,7 tỉ đồng, giá trị còn lại là 149,1 tỉ đồng. Nguồn vốn hình thành nên các tài sản này được ghi nhận tại chỉ tiêu “Vay và nợ thuê tài chính dài hạn” trên Bảng cân đối kế toán với giá trị tương ứng 342,1 tỉ đồng. Đây là các tài sản thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ. Hiện tại, Công ty đang trình Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án thuê khai thác tài sản này. 

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Công ty đã tạm nộp vào Ngân sách Nhà nước một số khoản có liên quan đến dự án nêu trên, bao gồm: khấu hao của các tài sản thuộc cầu cảng 04, 05 và bãi container Cảng Chùa Vẽ trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến ngày 31/12/2018 là 44,8 tỉ đồng, chi phí lãi vay ODA Nhật Bản tạm tính là 149,3 tỉ đồng.

 

Thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Công ty đã dừng trích khấu hao, dừng ghi nhận chi phí lãi vay kể từ ngày 1/1/2020 đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container Cảng Chùa Vẽ để chờ được phê duyệt phương án quản lý chính thức đối với các tài sản này. Tuy nhiên, Công ty cũng chưa ghi nhận và phản ánh khoản chi phí thuê các tài sản nêu trên vào Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021. 

Thứ hai, Bộ Tài chính cũng yêu cầu kiểm tra lại quá trình cổ phần hóa của Công ty (trong điều kiện hồ sơ quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa của Công ty chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Khi có sự phê duyệt chính thức của Cơ quan quản lý về phương án vay, trả nợ, Công ty sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31/12/2021. 

“Chúng tôi không thu thập được các tài liệu cần thiết để có thể đánh giá được ảnh hưởng của toàn bộ các vấn đề nêu trên đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty”, Đơn vị kiểm toán nêu rõ. 

Có thể bạn quan tâm 

Gần 30 triệu cổ phiếu IDC vừa đổ bộ sàn HNX


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày