Kinh Doanh

Hơn 2.200 tỉ đồng của Đô thị Kinh Bắc liệu có biến mất?

Nhật Anh Thứ Ba | 06/09/2022 13:25

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đô thị Kinh Bắc. Ảnh: PV.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Đô thị Kinh Bắc “bốc hơi” hơn 2.200 tỉ đồng.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đô thị Kinh Bắc. Ảnh: PV.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Đô thị Kinh Bắc “bốc hơi” hơn 2.200 tỉ đồng.

Theo báo cáo soát xét bán niên 2022, nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) đạt hơn 200,2 tỉ đồng, chênh lệch giảm so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất tại báo cáo tài chính 6 tháng do Công ty tự lập là hơn 2.256 tỉ đồng (giảm 91,8%). Đô thị Kinh Bắc cho biết, nguyên nhân khác biệt chủ yếu là do trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 tự lập, Công ty đang kế toán ban đầu tạm thời thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỉ lệ sở hữu lên 48% với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng theo Chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất kinh doanh và chuẩn mực kế toán số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết và các quy định có liên quan khác. 

Lợi nhuận của Đô thị Kinh Bắc giảm hơn 91% sau kiểm toán.
Lợi nhuận của Đô thị Kinh Bắc giảm hơn 91% sau kiểm toán.

Mới đây, Đô Thị Kinh Bắc tiếp tục công bố thông tin để làm rõ nghĩa, bản chất, việc soát xét của Công ty Kiểm toán liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng. 

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi văn bản giải trình chi tiết ngày 29/8/2022 có đính kèm thư của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ‘EY’ vẫn làm cho một số báo chí/nhà đầu tư hiểu chưa đúng bản chất của sự việc. Chúng tôi xác nhận lại rằng, do giao dịch nêu trên có tính chuyên môn cao, phức tạp, cần nhiều thời gian hơn để đơn vị kiểm toán soát xét nội dung như thư Công ty kiểm toán gửi KBC và KBC đã thực hiện công bố thông tin toàn văn”, văn bản nêu rõ. 

Theo Đô thị Kinh Bắc, trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, Công ty chưa ghi nhận thu nhập cho giao dịch này từ việc định giá theo giá trị thị trường của tài sản thuần. Việc hoàn tất nghiệp vụ kế toán và ghi nhận thu nhập từ giao dịch nêu trên sẽ được thực hiện ngay sau khi EY hoàn thành việc soát xét định giá và ghi nhận vào các báo tài chính hợp nhất năm 2022. 

Đô thị Kinh Bắc khẳng định về khoản th
Đô thị Kinh Bắc khẳng định về khoản thu nhập hơn 2.200 tỉ đồng. 

“Chúng tôi xin nhấn mạnh thêm : Điều này không có nghĩa là khoản thu nhập này sẽ không được ghi nhận hay biến mất trên báo cáo tài chính như một số báo chí nêu ra, mà sẽ được ghi nhận chính xác sau khi công ty kiểm toán hoàn thành việc soát xét báo cáo định giá độc lập”, Đô thị Kinh Bắc nhấn mạnh trong văn bản giải trình. 

Đồng thời Công ty cũng cho biết thêm, để khắc phục sự cố này, Công ty đang tích cực làm việc ngay với đơn vị định giá, tiến hành ký kết hợp đồng/phụ lục với Công ty kiểm toán để hoàn thành sớm nhất việc soát xét giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng nêu trên và thực hiện công bố thông tin sớm nhất. 

Có thể bạn quan tâm:

"Bốc hơi" hàng ngàn tỉ hậu kiểm toán, Đô thị Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm nói gì?


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày