Công Nghệ

Năm 2045: Công nghiệp sinh học đóng góp 10-15% vào GDP

Trọng Hoàng Thứ Hai | 13/02/2023 11:20

Xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước. Ảnh: TL

Mục tiêu đến năm 2030, nền công nghệ sinh học nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng.
Xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước. Ảnh: TL

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày