Công ty Cổ phần May Sông Hồng Tin tức

 • 05/07/2019 - 15:08

  Top 50 2019: Công ty Cổ phần May Sông Hồng

  Cùng với sự tăng trưởng chung của toàn ngành dệt may năm 2018, Công ty Cổ phần May Sông Hồng (MSH) cũng đạt mức tăng trưởng cao.
 • 01/12/2018 - 08:59

  May Sông Hồng đón sóng Mỹ-Trung

  Từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, May Sông Hồng nhận được nhiều đơn hàng mới từ cuộc dịch chuyển khỏi thị trường Trung Quốc
 • 12/10/2018 - 08:49

  May Sông Hồng sắp lên sàn HOSE

  Khá nổi tiếng tại thị trường may mặc phía Bắc với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều hằng năm, đến nay May Sông Hồng mới lên sàn.