Đô thị trên toàn cầu Tin tức

  • 22/08/2022 - 08:43

    Đô thị tránh nóng

    Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 500 năm. Đó cũng là tình cảnh mà các đô thị trên toàn cầu đang và sẽ phải đối mặt.