Jensen Huang Tin tức

  • 05/06/2023 - 11:56

    Người hùng của Nvidia

    Tầm nhìn xa của Jensen Huang đã đưa Nvidia đi trước trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo trước các đối thủ.
  • 02/06/2023 - 07:30

    Người hùng của Nvidia

    Tầm nhìn xa của Jensen Huang đã đưa Nvidia đi trước trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo trước các đối thủ.