Khi Rupert Murdoch thoái vị Tin tức

  • 19/03/2021 - 07:30

    Khi Rupert Murdoch thoái vị

    Bước sang tuổi 90, Rupert Muroch đã đến lúc phải chuyển giao quyền lực tại đế chế truyền thông của mình.