Kinh Doanh

Đà Nẵng bầu Phó Chủ tịch mới

Thứ Hai | 14/04/2014 11:00

Bầu thêm một Phó Chủ tịch mới thay thế ông Nguyễn Xuân Anh đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Sáng ngày 14/4, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu thêm một Phó Chủ tịch mới thay thế ông Nguyễn Xuân Anh đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Với số phiếu tín nhiệm 48/48, ông Huỳnh Đức Thơ, sinh ngày 10/4/1962, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã được Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Huỳnh Đức Thơ có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học quan hệ công chúng.

Nguồn Diễn Đàn Doanh Nghiệp


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày