Kinh Doanh

Doanh thu bán lẻ FPT chiếm 65% cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm

Thứ Ba | 29/07/2014 10:02

Doanh thu bán lẻ trong 6 tháng đầu năm của FPT đạt hơn 9860 tỷ đồng.

Doanh thu 6 tháng đầu năm của Công ty cổ phần FPT (mã FPT) tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15.211 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng cùng tỷ lệ với doanh thu.

Trong cơ cấu doanh thu từ hoạt động kinh doanh, mảng sản xuất, phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ vẫn chiếm phần lớn, đạt hơn 9.860 tỷ đồng.

Doanh thu viễn thông là 1.843 tỷ đồng. Lợi nhuận từ mảng này hơn hẳn các mảng khác. Về mặt lợi nhuận, chỉ có lợi nhuận từ 3 mảng sau là tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước: Viễn thông; Giáo dục; Sản xuất, phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ.

Đối với FPT, chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong 6 tháng 2014 tăng lần lượt 33% và 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản cuối quý II/2014 tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm trong khi tồn kho tăng thêm gần 250 tỷ đồng.

Trong 9 công ty con, ngoài 6 công ty mà FPT sở hữu 100%, tỷ lệ sở hữu ở 3 công ty còn lại như sau: Công ty cổ phần viễn thông FPT 42,5%; Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT 50,1%; Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 90,5%.
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày