Kinh Doanh

FPT tăng trưởng 18% trong quý III, đạt 2.302 tỉ đồng

Minh Anh Thứ Sáu | 19/10/2018 16:13

Doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu của toàn tập đoàn.

Doanh thu và lợi nhuận mảng công nghệ vượt kế hoạch

Trong đó, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 8.835 tỉ đồng và 1.037 tỉ đồng, tăng 24% và 37% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý III/2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Công ty Cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) lần lượt đạt 16.261 tỉ đồng và 2.738 tỉ đồng, tương đương 106% và 115% kế hoạch lũy kế, tăng 21% và 33% so với cùng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương.

Năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết. Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ thì doanh thu giảm 48% và LNTT tăng 19%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.302 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.828 tỉ đồng, tăng 21% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.985 đồng, tăng 21%. Bên cạnh đó, tỉ suất lợi nhuận đạt 16,8%, bằng 2,3 lần cùng kỳ.

FPT tang truong 18% trong quy III, dat 2.302 ti dong
 

Doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Trong đó, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 8.835 tỉ đồng và 1.037 tỉ đồng, tăng tương ứng 24% và 37% so với cùng kỳ, tương đương 108% và 110% kế hoạch lũy kế.

Khối viễn thông ghi nhận 6.485 tỉ đồng doanh thu, hoàn thành kế hoạch lũy kế và tăng 16%; LNTT đạt 1.124 tỉ đồng, tương đương 106% kế hoạch lũy kế và tăng 20%.

Đối với lĩnh vực giáo dục, tính đến ngày 30.9, tổng số tân học sinh nhập học trên toàn hệ thống giáo dục FPT đạt khoảng 18.700 học sinh, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu phần mềm tăng 35%

Sau 9 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 6.397 tỉ đồng doanh thu, tăng 31% và 1.040 tỉ đồng LNTT, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ 16% lên 39% trong năm 2018.

Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 5.903 tỉ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỉ đồng, tăng 34%. Doanh thu tại các thị trường đều có mức tăng trưởng tốt, trên 26% so với cùng kỳ.

Công ty tiếp tục tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu dịch vụ này tại thị trường nước ngoài đạt 1.178 tỉ đồng, tăng 40%, chiếm 20% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày