Kinh Doanh

HĐQT CII thông qua việc trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 14%

Thứ Sáu | 09/01/2015 15:27

Thời điểm chi trả được giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn.

HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM CII đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014 để trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ 14%/ mệnh giá. Thời điểm chi trả được giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đồng ý bán 30 triệu cổ phiếu LGC của Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII - CII Bridge & Road và 1.020 tỷ đồng trái phiếu được quyền nhận hoàn trả bằng cổ phiếu LGC.

Để duy trì  tỷ lệ tối thiểu 51% của CII tại CII Bridge & Road sau khi chuyển nhượng cổ phiếu LGC nói trên, HĐQT chấp thuận cho CII được mua và/hoặc chào mua công khai cổ phiếu LGC và/hoặc mua quyền mua cổ phiếu LGC trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CII Bridge & Road theo tỷ lệ 3:2 với tổng số lượng cổ phiếu LGC mà CII được phép tăng lên không được vượt quá 10 triệu cổ phiếu.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày