Kinh Doanh

Lịch sự kiện ngày 28/3

Thứ Tư | 27/03/2013 19:20

HSI vào diện cảnh báo, DTT vào diện kiểm soát. ANV, HOT giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.
Giao dịch cổ phiếu

HSI - Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh: Cổ phiếu vào diện cảnh báo từ ngày 28/3 do lỗ năm 2012.

DTT - Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành: Cổ phiếu bị kiểm soát từ ngày 28/3, chỉ được giao dịch trong 15 phút khớp lệnh đóng cửa.
Trả cổ tức

ANV - Công ty cổ phần Nam Việt: giao dịch không hưởng quyền thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 9%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 30/8.

HOT - Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hội An: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 17,04%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 22/4.

Đại hội cổ đông

PVT - Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí: Giao dịch không hưởng quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 22-26/4.

Nguồn Khampha

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày