Kinh Doanh

MB đặt mục tiêu 2015 vào top 3 ngân hàng cổ phần

Thứ Hai | 08/04/2013 10:34

Năm 2013, MB đặt mục tiêu lợi nhuận 3.523 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn dự kiến cùng đạt 10%.

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MBB công bố báo cáo thường niên năm 2012. Theo MB, ngân hàng dự kiến năm 2015 sẽ vào top 3 trong các ngân hàng thương mại cổ phần, về tổng tài sản, thị phần và thu nhập.

Năm 2012, huy động vốn và tín dụng của MB cùng tăng trưởng 26%. Tổng tài sản trên 175.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.090 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế MBB qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế MBB qua các năm
Nguồn: HSX

Năm 2013, MB dự kiến tổng tài sản tăng 9% lên 191.800 tỷ đồng, tổng vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng 10% và lợi nhuận trước thuế tăng 14% lên 3.523 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013
Nguồn: HSX

MB hiện có 15.073 cổ đông với 1 tỷ cổ phiếu lưu hành. Trong đó, cổ đông tổ chức sở hữu 72,3% và cổ đông cá nhân nắm 27,7%. Cổ đông lớn của MB gồm Vietcombank (9,79%); Viettel (15%); Maritime Bank (9,41%) và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (5,28%).

Tại ngày 31/12/2012, MB có 5.221 nhân viên, thu nhập bình quân 17,46 triệu đồng/người tháng.

Nguồn Dân Việt/HSX


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày