Kinh Doanh

NamABank muốn tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2017

Thứ Năm | 20/04/2017 12:09

NamABank dự kiến sẽ tăng vốn từ 3.172 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu mới.

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) cho biết đã hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.172 tỷ đồng từ việc chia cổ tức năm 2015 và hiện đang trong quá trình bổ sung phương án tăng vốn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2017, ngân hàng này sẽ tiếp tục thực hiện tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính. Theo đó, Hội đồng quản trị NamABank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng thêm 150,8 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và tăng thêm 1.828 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu mới.

NamABank dự kiến niêm yết cổ phiếu trong năm 2016, song theo nội dung tờ trình của HĐQT, ngân hàng này vẫn chưa thực hiện được việc niêm yết do tình hình thị trường diễn biến chưa thuận lợi, cổ phiếu của các tổ chức tín dụng chưa thật sự được quan tâm, nên việc niêm yết cổ phiếu trong thời điểm này khó mang lại sự gia tăng giá trị cho cổ đông. Do đó, HĐQT đã quyết định chưa thực hiện niêm yết.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày