Kinh Doanh

Ông Nguyễn Đức Hưởng làm Chủ tịch LienVietPostBank

Thứ Ba | 06/06/2017 08:28

LienVietPostBank đã miễn nhiệm ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, và bầu ông Nguyễn Đức Hưởng giữ chức vụ này.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Cụ thể, LienVietPostBank đã miễn nhiệm ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Hưởng. 

HĐQT LienVietPostBank đã họp và nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Hưởng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc).

Ông Dương Công Minh và Ông Nguyễn Đức Hưởng gắn bó với Ngân hàng từ giai đoạn thành lập trù bị vào năm 2007. Ông Hưởng là một trong những lãnh đạo cao cấp tham gia sáng lập, đặt nền móng và điều hành ngân hàng này suốt từ những ngày đầu, gắn liền với sự lớn mạnh của Ngân hàng.

Tính đến thời điểm 31/5/2017, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt gần 148.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn gần 137.000 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt trên 94.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank riêng quý I/2017 đạt gần 470 tỷ đồng, đến thời điểm 31/5/2017 đạt trên 730 tỷ đồng.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày