Kinh Doanh

Petrosetco 9 tháng hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận

Thứ Tư | 29/10/2014 11:04

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 175 tỷ đồng. Riêng phần lợi nhuận thuộc cổ đông Tổng công ty là 142,95 tỷ đồng, EPS đạt 2.047 đồng.
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng.

Doanh thu thuần quý này đạt gần 2.894 tỷ đồng, giảm gần 2%. Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 14%, đạt 207 tỷ đồng. Biên lợi nhuận tăng từ 6% lên 7%.

Doanh thu tài chính giảm, chi phí bán hàng tăng khiến lợi nhuận sau thuế đạt hơn 58 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi cổ đông công ty mẹ là hơn 46 tỷ đồng. EPS đạt 660 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Petrosetco đạt 8.684 tỷ đồng doanh thu, bằng 96% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm. Riêng phần lợi nhuận thuộc cổ đông Tổng công ty là 142,95 tỷ đồng, EPS đạt 2.047 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Tính tới 30/9/2014, tổng tài sản của PET là 5.322 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Tài sản giảm chủ yếu ở tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 2.100 tỷ đồng xuống 1.549 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm từ 1.884 tỷ đồng xuống 1.293 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng giảm hơn 1.000 tỷ đồng, từ 4.870 tỷ đồng xuống 3.832 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn ngân hàng giảm từ 3.132 tỷ đồng xuống 2.095 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày