Kinh Doanh

Quý IV/2019, Vicostone báo lãi gần 390 tỷ đồng

Vũ Hoài Chủ Nhật | 19/01/2020 14:25

Ảnh: TL.

Hoạt động kinh doanh chính của Vicostone đem lại kết quả tích cực trong quý IV/2019...
Ảnh: TL.

CTCP Vicostone (Vicostone, HNX: VCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019. Theo đó, trong quý cuối cùng của năm 2019, Công ty ghi nhận hơn 1.560 tỷ đồng doanh thu và hơn 389,1 tỷ đồng lãi sau thuế. So với cùng kỳ năm 2018, doanh thu và lợi nhuận của Vicostone tăng trưởng lần lượt 19,7% và 167%.

Giải trình về kết quả kinh doanh trong quý IV/2019, Vicostone cho biết vào tháng 05/2019, Công ty đã hoàn thành giao dịch nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến Khoáng sản Phenikaa Huế. Theo đó, từ thời điểm đó Phenikaa Huế là công ty con của Vicostone. Do vậy, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo hợp nhất của Công ty quý IV/2019 tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Vicostone.
Nguồn: Vicostone.

Cụ thể, doanh thu thuần tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu thành phẩm và doanh thu nguyên vật liệu, phụ tùng cùng tăng so với quý IV/2018.

Tổng kết quý IV/2019, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vicostone tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự đóng góp từ doanh thu thành phẩm bán ra và nguyên vật liệu, phụ tùng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, hoạt động tài chính cũng đem lại kết quả tích cực với oanh thu tăng 6,3% so với cùng kỳ 2018 nhờ sự đóng góp của lãi tiền gửi, tiền cho vay và chênh lệch tỷ giá tăng.

Cũng như đã giải trình, các loại chi phí của Vicostone đều biến động tăng trong kỳ, do sự hợp nhất với công ty con Phinekaa.

Như vậy, kết quả mà Vicostone đạt được phần lớn do đóng góp từ hoạt động kinh doanh chính.

►Vicostone: Vững như thạch

►Vicostone hưởng lợi từ thương chiến

►Vicostone kỳ vọng thị trường Mỹ trong năm 2019


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày