Kinh Doanh

VSH dừng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

Thứ Hai | 02/03/2015 11:12

Các nội dung tại Đại hội bất thường sẽ được đưa vào chương trình Đại hội thường niên 2015 diễn ra trong tháng 4 tới đây.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh VSH thông báo dừng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 dự kiến tổ chức ngày 11/3/2015.

Các nội dung tại Đại hội bất thường sẽ được đưa vào chương trình Đại hội thường niên 2015 diễn ra trong tháng 4 tới đây.

Lý giải nguyên nhân, công ty cho biết cần thêm thời gian để xem xét, tìm hiểu kỹ về năng lực các nhà thầu trong nước và nước ngoài thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu Tuyến năng lượng, Dự án thủy điện THượng Kon Tum để báo cáo và xin ý kiến cổ đông.

Ngoài ra, công ty đang tập trung tối đa nhân lực để tái khởi động thi công hạng mục cửa nhận nước và 5km đầu đường hầm dẫn nước, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015 của VSH từng bị thay đổi 1 lần trước khi ấn định vào ngày 11/3. Theo thông báo lần đầu, công ty tuyên bố tổ chức họp vào ngày 27/2/2015, tuy nhiên sau đó thay đổi mà không nói rõ nguyên nhân.

Theo nội dung dự thảo Đại hội bất thường, Đại hội sẽ biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Bầu thành viên HĐQT.

2. Thông qua hình thức chỉ định thầu đối với phần công việc còn lại của gói thầu Tuyến năng lượng, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

3. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Hợp đồng thi công gói thầu Tuyến năng lượng, dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày