MetaScent Tin tức

  • 15/09/2023 - 15:04

    Khám phá những tầng bậc của mùi hương

    Olfactory Odyssey: Beyond Perfume, triển lãm mùi hương kết hợp cùng 31 bức tranh, mang đến cho người thưởng lãm những khám phá về các tầng bậc của mùi hương.