OnPoint gọi vốn thành công 50 triệu USD từ SeaTown Holdings Tin tức