Phong Cách Sống

Lương bình quân tại một công ty bảo hiểm lên tới 82 triệu đồng mỗi tháng

Nhật Anh Thứ Sáu | 14/04/2023 17:30

Số liệu từ báo cáo tài chính năm 2022, chi phí lương của doanh nghiệp này là hơn 1.133,2 tỉ đồng, tăng 18,3% so với năm 2021. Ảnh: Quý Hòa.

Chỉ tính riêng tiền lương, mức bình quân của mỗi nhân viên của doanh nghiệp này lên tới gần 983 triệu đồng/người/năm, chưa kể hoa hồng và các khoản thưởng.
Số liệu từ báo cáo tài chính năm 2022, chi phí lương của doanh nghiệp này là hơn 1.133,2 tỉ đồng, tăng 18,3% so với năm 2021. Ảnh: Quý Hòa.

Công ty TNHH Manulife Việt Nam là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập ở Việt Nam năm 1999. Hoạt động chính hiện tại của Công ty là cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, sản phẩm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe, tái bảo hiểm và các hoạt động đầu tư khác theo quy định hiện hành. 

Năm 2022, Công ty TNHH Manulife Việt Nam (Manulife Việt Nam) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc so với năm 2021. Cụ thể, Công ty thu về hơn 26.322 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 9% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của Công ty ở mức hơn 2.562 tỉ đồng, tích cực hơn rất nhiều so với khoản lỗ hơn 4.741 tỉ đồng của năm 2021. 

Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022.
Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

Trong đó, đóng góp chính vào kết quả vượt trội này đến từ sự giảm mạnh của tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, khoản mục này giảm tới 33,1%, tương đương hơn 9.213 tỉ đồng trong năm 2022. 

Bên cạnh kết quả kinh doanh nổi bật trong năm 2022, Manulife Việt Nam cũng gây ấn tượng với mức chi lương khủng. Số liệu từ báo cáo tài chính năm 2022, chi phí lương của doanh nghiệp này là hơn 1.133,2 tỉ đồng, tăng 18,3% so với năm 2021. Chi phí khen thưởng và hỗ trợ đại lý của Công ty trong năm này lên tới 4.183 tỉ đồng, có phần giảm nhẹ so với năm 2021. 

Manulife Việt Nam chi hàng ngàn tỉ đồng
Chi phí lương của Manulife Việt Nam năm 2022 lên tới 1.133 tỉ đồng. 

Số liệu trên báo cáo tài chính năm 2022 cho thấy, số lượng nhân viên của Công ty hiện tại là 1.153 người (tại thời điểm 31/12/2022), tăng 13,3% so với năm 2019. Như vậy, chỉ tính riêng tiền lương, mức bình quân của mỗi nhân viên của doanh nghiệp này trong năm 2022 lên tới gần 983 triệu đồng/người/năm, chưa kể hoa hồng và các khoản thưởng. Như vậy, nếu chia bình quân thì mức lương hàng tháng của nhân viên tại Manulife Việt Nam lên tới gần 82 triệu đồng/tháng. 

Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cũng cho thấy lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm là những nhóm ngành có thu nhập bình quân cao nhất. Cụ thể, nếu xét theo khu vực kinh tế thì khu vực dịch vụ có mức thu nhập bình quân tháng một lao động năm 2020 đạt cao nhất với 10,6 triệu đồng, giảm 1,4% so với năm 2019 (trong đó, ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân lao động đạt cao nhất trong các ngành kinh tế với 25 triệu đồng).

Có thể bạn quan tâm 

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nào lãi lớn nhất thị trường?


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày