Startup trong hệ sinh thái 5G Tin tức

  • 08/10/2021 - 07:30

    Startup trong hệ sinh thái 5G

    Hệ sinh thái di động đang được mở rộng sang các ngành công nghiệp mới và tạo cơ hội lớn cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.