Sự kiện doanh nghiệp

PVOIL tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Minh Hoàng Thứ Ba | 31/07/2018 10:32

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 8.12.2017, thời gian qua, PVOIL đã tích cực triển khai quy trình công tác cổ phần hóa.

Ngày 25.1.2018, PVOIL tổ chức thành công phiên đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng chào bán gần 207 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty. Tổng giá trị chào bán của PVOIL đạt hơn 2.770 tỷ đồng và đã được 3.195 nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua; khối lượng đăng ký mua hơn 483 triệu cổ phần, gấp 2,33 lần khối lượng chào bán. Ngày 07/3/2018, số cổ phần nêu trên chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán: OIL.

PVOIL to chuc thanh cong Dai hoi dong co dong lan thu nhat

Tiếp tục quy trình cổ phần hóa, PVOIL tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Dầu Việt Nam vào lúc 08g30 ngày 30.7.2018 tại khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, số 2A Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM.

Đến dự Đại hội có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Tham dự Đại hội có 171 cổ đông, nắm giữ 945.547.663 cổ phần tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền, chiếm tỷ lệ 91,43% vốn điều lệ.

Sau các thủ tục khai mạc Đại hội, Đại hội đã nghe ông Cao Hoài Dương, Tổng Giám đốc PVOIL thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo cổ phần hóa PVOIL trình bày báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa của PVOIL.

PVOIL to chuc thanh cong Dai hoi dong co dong lan thu nhat

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe trình bày và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình: (1) Tờ trình về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, (2) Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I, (3) Tờ trình về Quy chế Quản trị nội bộ công ty, (4) Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2018, (5) Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, (6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018, (7) Tờ trình về việc tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ I (2018 - 2022), cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giới thiệu 06 nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, giới thiệu 03 nhân sự ứng cử Ban Kiểm soát. Cổ đông/ nhóm cổ đông ủy quyền Công ty cổ phần Hàng không Vietjet giới thiệu 01 nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị.

PVOIL to chuc thanh cong Dai hoi dong co dong lan thu nhat

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1.Ông Cao Hoài Dương

2.Ông Hạng Anh Minh

3.Ông Trần Hoài Nam

4.Ông Lê Văn Nghĩa

5.Ông Lê Ngọc Quang

6.Ông Nguyễn Việt Thắng

7.Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1.Ông Nguyễn Đức Kện

2.Bà Trần Thị Phượng

3.Ông Phạm Thanh Sơn

PVOIL to chuc thanh cong Dai hoi dong co dong lan thu nhat

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL.
Ông Cao Hoài Dương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PVOIL.
Ông Nguyễn Đức Kện được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVOIL nhiệm kỳ I (2018 - 2022) phát biểu ra mắt Đại hội. Ngay sau Đại hội, PVOIL sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần từ ngày 01.8.2018.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày