Sự kiện doanh nghiệp

Thương mại hóa nghiên cứu đổi mới sáng tạo của đại học

Trân Chân Thứ Tư | 14/11/2018 10:52

Hội thảo mang đến nhiều kinh nghiệm quý báu cho cộng đồng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam ở cả hai khối giáo dục và doanh nghiệp.

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) vừa phối hợp với  Saigon Innovation Hub (SIHUB) – cơ quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức hội thảo “Thương mại hóa Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo của Đại học – Kinh nghiệm từ New Zealand”, trong đó các chuyên gia hàng đầu từ các trường đại học của New Zealand chia sẻ cách tiếp cận tiên phong trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo thông qua hợp tác doanh nghiệp và chiến lược thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

Hội thảo mang đến nhiều kinh nghiệm cho cộng đồng nghiên cứu khoa học (NCKH) ở Việt Nam ở cả hai khối giáo dục và doanh nghiệp. Đồng thời, những chủ đề này cũng mở ra triển vọng hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và tri thức bên cạnh mảng giáo dục đại học.

Tại Hội nghị tham vấn xây dựng Chiến lược giáo dục đại học giai đoạn 2021 – 2030, Bộ Giáo dục & Đào tạo nhận định, một trong những chiến lược để phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam là nâng cao chất lượng và tính thương mại hóa của hoạt động NCKH. Chiến lược này cùng những định hướng khác giúp hiện thực hoá tầm nhìn của chính phủ về một nền kinh tế tri thức, từ đó thúc đẩy năng lực cạnh tranh của quốc gia ở tầm quốc tế, hướng đến tương lai thịnh vượng.  

Tại hội thảo, các chuyên gia từ New Zealand cũng chia sẻ các kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu đã áp dụng thành công vào thực tiễn và mang đến nhiều tác động tích cực.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày