Sun Life Việt Nam dành 26 tỉ đồng tặng khách hàng với chương trình: "12 chương mới Tin tức