Theo thông cáo báo chí của Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các quan chức bốn nước thành viên gia nhập sau - bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) - đã tham dự một hội nghị đặc biệt về công nhận tại Bali do ASEAN tổ chức.

Hội nghị, được Cơ quan Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Viện Đo lường Quốc gia Đức hỗ trợ, diễn ra trước thềm Hội nghị lần thứ 26 Ủy ban Tư vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ).

Hội nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến phát triển nền tảng dịch vụ công nhận cho các nước CLMV - vốn chưa có cơ quan loại này, trong bối cảnh tự do hóa thương mại toàn cầu và gia tăng nhu cầu, đòi hỏi của các khách hàng, công ty và các nhà lập pháp liên quan đến chất lượng hàng hóa và sự gia tăng dịch vụ liên tục.

Hơn nữa, trắc nghiệm khách quan, hiệu chuẩn, kiểm tra hay xác nhận cũng rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ môi trường, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe đến năng lượng tái tạo và nhiều ngành công nghiệp khác.

Đánh giá phù hợp đảm bảo rằng các sản phẩm thử nghiệm, phương pháp, dịch vụ hoặc các hệ thống là đáng tin cậy và phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ thuật.

Công nhận là một dịch vụ then chốt quan trọng của ngành và các cơ quan chính phủ để đảm bảo đánh giá phù hợp được thực hiện bởi một cơ quan đánh giá có thẩm quyền (CAB).

Trong công nhận, CAB phải chứng minh năng lực của mình để thực hiện các nhiệm vụ quy định liên quan đến kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, thanh tra giám sát liên quan đến cấp chứng chỉ hay thanh tra sản phẩm, quy trình hệ thống hay cá nhân.

Kể từ năm 2009, dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng chất lượng trong ASEAN” liên quan đến ACCSQ và các cơ quan liên quan đã được triển khai nhằm hỗ trợ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Trọng tâm chính của sự hỗ trợ này là cắt giảm các rào cản kỹ thuật đối với thương mại thông qua hài hòa hóa tiêu chuẩn và các quy tắc kỹ thuật cần thiết cho hội nhập kinh tế khu vực của ASEAN.

Là một trong những đối tác phát triển quan trọng nhất của ASEAN, Đức đang giúp các nước thành viên giải quyết những thách thức trong thu hẹp khoảng cách phát triển bằng việc hỗ trợ các nước thành viên mới thông qua Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI)./.