Tỉ phú mới giàu nhất Singapore là nhà sáng lập công ty mẹ Shopee Tin tức