Việt kiều Úc Tin tức

  • 02/05/2022 - 08:00

    Người Việt bốn phương

    Là một nghiên cứu sinh tại MIT D-Lab, Trang Luu đã được nhận học bổng nghiên cứu sau đại học của Quỹ Khoa học Quốc gia.
  • 30/01/2017 - 07:30

    Hình ảnh Việt Nam qua con người Việt

    “Tôi luôn tâm niệm trước hết hãy sống để làm sao rạng danh được với các cộng đồng khác ở nước sở tại."