Xanh hóa ngành dệt Tin tức

  • 10/09/2021 - 07:30

    Xanh hóa ngành dệt may

    Ngành dệt may đẩy mạnh tiêu thụ nguồn nguyên liệu tái chế và gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu theo xu hướng này.