Chứng khoán

FLCHomes của ông Trịnh Văn Quyết bị xử phạt 400 triệu đồng và phải thu hồi chứng khoán đã chào bán

Vũ Hoài Thứ Tư | 20/11/2019 09:17

FLCHomes của ông Trịnh Văn Quyết bị xử phạt 400 triệu đồng và phải thu hồi chứng khoán đã chào bán. Nguồn: PLTT

Ngày 19/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes...
FLCHomes của ông Trịnh Văn Quyết bị xử phạt 400 triệu đồng và phải thu hồi chứng khoán đã chào bán. Nguồn: PLTT

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt 400 triệu đồng đối với CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes.

UBCKNN cho biết, FLCHomes đã có hành vi vi phạm hành chính là chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Chi tiết như sau: Ngày 20/11/2017, CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành (12 triệu cổ phần) trong CTCP Hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật (Cemaco - công ty đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN từ 15/6/2007, đã đổi tên thành CTCP Thương mại quốc tế - Biscem từ 30/10/2017) theo hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes và CTCP Thương mại quốc tế - Biscem nhưng không nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Cũng cùng ngày 19/11, UBCKNN ban hành Quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 9-10/2017, CTCP Hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật (đã đổi tên thành CTCP Thương mại quốc tế - Biscem từ ngày 30/10/2017 và sáp nhập vào CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes từ ngày 20/11/2017) đã chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 18,11 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định.

Căn cứ quy định hiện hành, CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes  phải thu hồi chứng khoán đã chào bán. Ngoài ra, FLCHomes phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng, nơi mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Trong thông báo của mình gửi tới UBCK nhà nước ngày 19/11/2019, FLCHomes cho biết đã gửi trực tiếp thông báo về việc thu hồi cổ phần đã chào bán và hoàn trả cho cổ đông tiền mua cổ phần tới các cổ đông sở hữu cổ phần từ đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ Cemaco từ 18,11 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Và đến cuối ngày 19/11/2019, FLCHomes cho biết đã nhận được đầy đủ văn bản thông báo của toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần từ đợt phát hành thêm nói trên, về việc các cổ đông này không yêu cầu FLCHomes hoàn trả số tiền đã thanh toán mua số cổ phần này. Công ty cũng nhấn mạnh, FLCHomes đã hoàn tất việc khắc phục hậu quả từ hành vi trong quá khứ của Cemaco, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán. 

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày