Cu soc gia nang luong Tin tức

  • 18/08/2014 - 11:58

    Tồn kho 477.000 tấn đường

    Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lượng đường tồn kho của cả nước luôn ở mức cao trong mọi thời điểm và ngày một tăng dần.
  • 16/10/2013 - 15:20

    Xuất khẩu cà phê thấp kỷ lục

    Niên vụ 2012-2013, Đắc Lắc xuất khẩu hơn 224.000 tấn, kim ngạch hơn 460 triệu USD, thấp nhất 5 năm qua cả về lượng và kim ngạch.