Kinh Doanh

Tồn kho 477.000 tấn đường

Thứ Hai | 18/08/2014 11:58

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lượng đường tồn kho của cả nước luôn ở mức cao trong mọi thời điểm và ngày một tăng dần.
Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính cho biết, trong dài hạn, vụ 2014-2015 dự kiến diện tích mía cả nước khoảng 300.000 ha, giảm so với vụ trước 9.400 ha; năng suất bình quân 64 tấn/ha, sản lượng mía cả nước dự kiến được 19,2 triệu tấn.

Theo kế hoạch sản xuất của các nhà máy, sản lượng mía ép là 16,8 triệu tấn, sản lượng đường dự kiến đạt 1,6 triệu tấn. Cộng với tồn kho đến 15/8 dự kiến 300.000 tấn và nhập khẩu năm 2014 khoảng 77.300 tấn, tổng nguồn cung đường khoảng 1,97 triệu tấn. Trong khi nhu cầu tiêu thụ niên vụ 2014-2015 khoảng 1,5 triệu tấn, như vậy, cung vượt cầu khoảng 477.000 tấn.

Nguồn Tiền Phong


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày