Kinh Doanh

ABBank đạt mục tiêu lãi trước thuế 900 tỷ đồng năm 2018

Ngọc Nguyên Thứ Sáu | 27/04/2018 14:37

Zing

Sáng 25/04/2018 tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) ABBANK năm 2018.
Zing

ĐHCĐ ABBank 2018 đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2018 – 2022. Số lượng thành viên HĐQT là 7, trong đó có 2 thành viên độc lập mới là ông Lưu Văn Sáu và ông Nguyễn Danh Lương. Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ cũng thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ gấp đôi trong năm 2018. Theo đó, vốn điều lệ của ABBank dự kiến sẽ tăng lên gần 10.639 tỷ đồng. Ngoài ra, ĐHCĐ ABBank cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu ABBank tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), việc niêm yết sẽ được thực hiện trong năm 2018.

ĐHCĐ lần này của ABBank cũng thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: Tổng tài sản đạt 106.000 tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện 2017); dư nợ 70.024 tỷ đồng (tăng 22% so với kết quả thực hiện năm 2017); huy động dự kiến đạt 96.714 tỷ đồng (tăng 26% so với kết quả thực hiện năm 2017); lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 900 tỷ đồng (tăng 49% so với kết quả thực hiện năm 2017); duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đối với lợi nhuận trước thuế năm 2018, bên cạnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 900 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT ABBank cũng cho biết mức lợi nhuận trước thuế mà ngân hàng kỳ vọng sẽ đạt được trong năm 2018 là 1.200 tỷ đồng, dựa trên đánh giá tích cực về thị trường tài chính và kết quả kinh doanh trong quý I/2018 mà ABBank đã đạt được là 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Về cổ tức cho cổ đông, ABBank sẽ chi trả cổ tức với tỉ lệ là 7,4% bằng cổ phiếu.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày