Kinh Doanh

Chỉ trong 5 tháng, Việt Nam đã có thêm 25 khu công nghiệp được thành lập

Hải Bằng Thứ Sáu | 04/06/2021 10:13

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 5.2021, Việt Nam đã có 394 Khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt 121,9 nghìn ha. Ảnh: TL.

Chỉ trong 5 tháng, Việt Nam đã có thêm 25 khu công nghiệp được thành lập mới, vượt xa con số trước đó.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 5.2021, Việt Nam đã có 394 Khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt 121,9 nghìn ha. Ảnh: TL.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước đã thu hút được khoảng 291 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6,02 tỉ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh thu hút FDI, các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng thu hút thêm 271 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 53,2 nghìn tỉ đồng.

Lũy kế đến cuối tháng 5.2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước có 10.853 dự án sản xuất, kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 228,4 tỉ USD, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt 69,6%. 

Có 10.186 dự án sản xuất, kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 2,53 triệu tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 45,4%.

Ảnh: TL.
Có 10.186 dự án sản xuất, kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 2,53 triệu tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 45,4%. Ảnh: TL.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 5.2021, Việt Nam đã có 394 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt 121,9 nghìn ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp đạt 80,9 nghìn ha, chiếm 66,4% diện tích đất tự nhiên. Trong số 394 khu công nghiệp được thành lập, có 286 khu công nghiệp đang hoạt động, các khu công nghiệp này có tỷ lệ lấp đầy đạt 71,8%. Các khu công nghiệp trên địa bàn cả nước đã tạo việc làm cho 3,78 triệu lao động trực tiếp.

Tính đến cuối năm 2020, trên phạm vi cả nước có 369 khu công nghiệp được thành lập. Như vậy, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2021, đã có thêm 25 khu công nghiệp được thành lập mới. Con số này là vô cùng ấn tượng khi trong 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam chỉ thành lập thêm 6 khu công nghiệp mới.

Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 19 khu kinh tế ven biển với tổng diện tích 871,5 nghìn ha. Trong đó, 18 khu kinh tế đã được thành lập với tổng diện tích 857,6 nghìn ha. 1 khu kinh tế chưa được thành lập là khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định với diện tích quy hoạch 13.950 ha.

Ảnh: TL.
Có 10.186 dự án sản xuất, kinh doanh còn hiệu lực của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 2,53 triệu tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 45,4%. Ảnh: TL.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, các khu công nghiệp, khu kinh tế thời gian qua đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế cần đẩy mạnh gắn kết quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế với các quy hoạch xã hội, nguồn nhân lực, sử dụng đất và đô thị. 

Đặc biệt, cần phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế theo định hướng bền vững, hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và dịch vụ, tạo liên kết, hợp tác, hình thành chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.

► Đông Hải Bến Tre muốn chia cổ tức 50% sau khi có cổ đông mới


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày