Kinh Doanh

Công viên nước Đầm Sen đạt doanh thu 172 tỷ đồng năm 2015

Thứ Sáu | 08/01/2016 15:40

DSN dự kiến nấm đạt tổng doanh thu 175 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 36%.

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN) cho biết năm 2015, Công ty đạt tổng doanh thu 171,77 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1% (kế hoạch 170 tỷ đồng).

HĐQT DSN dự kiến chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2016 ở mức 175 tỷ đồng, trong đó, tổng tích lũy (khấu hao + lợi nhuận trước thuế) là 95 tỷ đồng. Mức cổ tức năm 2016 tối thiếu là 36%.

DSN đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/1/2016 để tham dự ĐHCĐ thường niên 2016 nhằm trình cổ đông thông qua các vấn đề trên và chi trả cổ tức đợt I/2015. Theo đó, Công ty sẽ chi cổ tức 36% trong đợt này, bắt đầu từ ngày 20/1/2016.

Trường Văn

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày