Kinh Doanh

Đạm Phú Mỹ điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu, lợi nhuận vào phút chót

Thứ Tư | 04/01/2017 16:28

So với kế hoạch chưa điều chỉnh, DPM mới hoàn thành 59,5% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã DPM) hôm 30/12 cho biết đã điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Cụ thể, DPM quyết định giảm kế hoạch doanh thu hợp nhất từ 9.105 tỷ đồng xuống còn 7.890 tỷ đồng, tương ứng điều chỉnh giảm 13,3%.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cũng điều chỉnh còn lần lượt 1.392 tỷ đồng và 1.140 tỷ đồng, tương ứng giảm 5,1% và 7,2% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đề ra từ đầu năm.

Cùng với đó, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cũng được điều chỉnh xuống 6.933 tỷ đồng và 1.080 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu khác của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 vẫn được giữ nguyên như đã thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Sau 9 tháng đầu năm, DPM đạt doanh thu 5.415 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 960 tỷ đồng, giảm tương ứng 12% và 15% so với cùng kỳ. So với kế hoạch chưa điều chỉnh, DPM mới hoàn thành 59,5% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

So với kế hoạch điều chỉnh, DPM đã hoàn thành 68,6% kế hoạch doanh thu và 84,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày