Kinh Doanh

IDI: Giảm lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi ròng gấp 6,7 lần cùng kỳ

Thứ Tư | 22/10/2014 08:40

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 27,6 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (mã IDI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 cho thấy lãi ròng gấp 6,7 lần cùng kỳ, đạt 27,6 tỷ đồng chủ yếu nhờ vào các chi phí được cắt giảm và gia tăng ít hơn mức tăng doanh thu.

Cụ thể, doanh thu trong quý 3 đạt gần 470 tỷ đồng, tăng 22%. Giá vốn hàng bán tăng 17%, lợi nhuận gộp đạt 66,3 tỷ đồng, tăng 60% cùng kỳ.

Doanh thu tài chính không còn nhận được khoản lãi chênh lệch tỷ giá cao như cùng kỳ nên giảm đi 32%, đạt 3,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 17%, còn 16 tỷ đồng, chủ yếu là do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá khoảng 5,3 tỷ đồng. Các khoản chi phí khác có mức tăng trung bình 15%.


Lũy kế 9 tháng đầu năm cho thấy doanh thu đạt 1,611 tỷ đồng, thực hiện được 52% kế hoạch năm. Còn lãi ròng đạt 80 tỷ đồng, thực hiện 56% kế hoạch năm.

Hết quý 3, tiền và các khoản tương đường tiền của Công ty giảm hơn 70% so với đầu năm, còn 27 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn, giảm được 13%, còn 614 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng hơn 55%, lên 345,7 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức cao với gần 1.226 tỷ đồng, chiếm hơn 60% nguồn vốn, tập trung nhiều vào vay và nợ ngắn hạn 823 tỷ đồng.

Nguồn Công lý


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày