Kinh Doanh

Giá thép tăng phi mã

Giá thép tăng phi mã

Giá thép đang tăng phi mã và dự báo sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới khi chịu nhiều áp lực về nguồn cung.