Kinh Doanh

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp trên HSX

Thứ Năm | 30/10/2014 21:16

Hôm nay khối ngoại mua ròng trên cả 2 sàn, bán ròng OGC mạnh nhất sàn HSX.

tương ứng giá trị 112,74 tỷ đồng, tăng 2% về giá trịso với phiên hôm qua.

PVD là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên HSX với khối lượng171,6 ngàn đơn vị, đạt giá trị 15,9 tỷ đồng. Tổng cộng khối ngoại đã mua ròngPVD 7 phiên liên tiếp với tổng khối lượng đạt gần 873 ngàn cổ phiếu, tương ứnggiá trị 80,2 tỷ đồng.

Tiếp đến là HPG với khối lượng được mua ròng đạt 261 ngàn đơnvị, giá trị hơn 14 tỷ đồng. NĐTNN đã mua ròng HPG 4 phiên liên tiếp với tổng khốilượng 523 ngàn cổ phiếu, giá trị 28,3 tỷ đồng.

KDC đã được khối ngoại mua ròng 6 phiên liên tiếp với tổng khốilượng hơn 932 ngàn đơn vị, giá trị 55,6 tỷ đồng.

VIC đã được khối ngoại mua ròng trở lại 2 phiên gần đây sau25 phiên bán ròng liên tiếp trước đó. Tổng cộng NĐTNN đã mua ròng 194 ngàn đơnvị, đạt giá trị 9,5 tỷ đồng trong 2 phiên liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, OGC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhấtphiên hôm nay với khối lượng 976 ngàn đơn vị, đạt giá trị 9,6 tỷ đồng. Cổ phiếunày đã bị bán ròng 4 phiên liên tiếp với tổng khối lượng 3,12 triệu cổ phiếu,tương đương giá trị 30,11 tỷ đồng.

Tiếp đến là GAS với khối lượng bán ròng hơn 65 ngàn đơn vị, đạtgiá trị 6,9 tỷ đồng.

Hôm nay khối ngoại mua ròng IJC (8,76 tỷ đồng), SSI (7,5 tỷ đồng),VIC (6,4 tỷ đồng)… và bán ròng CTG (4,4 tỷ đồng), DVP (2,2 tỷ đồng), BVH (964triệu đồng)…


với khối lượng 340,7ngàn đơn vị, đạt giá trị 6,34 tỷ đồng, tăng 89% về khối lượng nhưng giảm 29% vềgiá trị so với phiên hôm qua.

VND là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên HNX với khối lượng350 ngàn cổ phiếu, đạt giá trị 5,72 tỷ đồng. Tiếp đến là PVS với 46,2 ngàn cổphiếu được mua ròng, tương ứng giá trị 1,8 tỷ đồng.

Hôm nay khối này mua ròng CVT (361 triệu đồng), THT (150 triệuđồng), MAS (129 triệu đồng)…và bán ròng BVS (392 triệu đồng), NET (287 triệu đồng),PMC (282,7 triệu đồng)…

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày